ازدواج ایرانیان مقیم خارج از کشور
ازدواج ایرانیان مقیم خارج از کشور
داورگاه - ایرانیان خارج از کشور، از حیث نکاح، تابع قانون ایران هستند. یعنی از جهت اصل ازدواج باید قانون کشور جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمایند، اما از جهت تشریفات تنظیم سند ازدواج، تابع کشور محل تنظیم سند می باشند.

ازدواج ایرانیان مقیم خارج از کشور

به گزارش پایگاه خبری داورگاه – ایرانیان خارج از کشور، از حیث نکاح، تابع قانون ایران هستند. یعنی از جهت اصل ازدواج باید قانون کشور جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمایند، اما از جهت تشریفات تنظیم سند ازدواج، تابع کشور محل تنظیم سند می باشند. برای مثال، اگر پسر و دختر ایرانی در فرانسه قصد ازدواج دارند باید مقررات مربوط به ازدواج را که در قانون مدنی ایران آمده است رعایت کنند، برای مثال اگر دختر باکره باشد اجازه پدر او باید وجود داشته باشد یا برای ازدواج شرط است که حتما طرفین به سن بلوغ رسیده باشند، اما اینکه سند چگونه تنظیم شود تابع کشوری است که ازدواج آنان در آنجا به ثبت می رسد.

سوال ۱: آیا دو نفر ایرانی که در خارج از کشور قصد ازدواج باهم را دارند، حتما باید نزد مامورین کنسولی یا نمایندگان سیاسی در سفارت جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند؟ در پاسخ باید گفت که ایرانیان مقیم خارج از کشور برای وقوع ازدواج یا ثبت آن می توانند نزد مامورین کنسولگری ایران حاضر شوند اما از نظر قوانین ایران چنین الزامی ندارند.

سوال ۲: اگر یکی از زن یا مرد ایرانی و دیگری خارجی باشد؛ مثلا اگر زن ایرانی باشد و مرد فرانسوی، بازهم کنسولگری ایران در فرانسه صلاحیت برای انعقاد عقد برای ثبت ازدواج را دارا است؟ خیر، کنسولگری ایران هنگامی اجازه این کار را دارد که هر دو طرف ازدواج، ایرانی باشند.

سوال ۳: در صورتی که یک زن ایرانی بخواهد با یک غیر ایرانی ازدواج کند، آیا موانعی برای ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی وجود دارد؟ پاسخ این سوال را در چهار فرض زیر خواهیم داد:

اول: در صورتی که مرد خارجی غیرمسلمان باشد، زن مسلمان ایرانی نمی تواند با او ازدواج کند. در قانون ما ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان ممنوع است.

دوم: در صورتی که مرد غیرمسلمان، ایرانی باشد، بازهم زن ایرانی مسلمان نمی تواند با او ازدواج کند چون ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان (خواه مرد ایرانی باشد یا خارجی) ممنوع است.

سوم: در صورتی که مرد خارجی مسلمان باشد، ازدواج زن ایرانی با او موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران است.

چهارم: حتی اگر زن ایرانی از اقلیت های دینی (غیرمسلمان) باشد بازهم باید برای ازدواج خود با مرد خارجی از دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه مخصوص را اخذ نماید.

سوال ۴: آیا مرد مسلمان ایرانی می تواند با زن غیرمسلمان خارجی ازدواج کند؟ بله، در این خصوص منعی وجود ندارد. البته دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی (مانند کارمندان وزارت امور خارجه) را با زنی که تبعه خارجه است موکول به اجازه مخصوص کند.

سوال ۵: در صورتی که زن ایرانی با یک مرد خارجی و غیرمسلمان در خارج از کشور ازدواج کند یا با یک مرد خارجی و مسلمان بدون اجازه دولت ازدواج کند، آیا طبق قانون ایران ازدواج آنان واجد آثار حقوقی است؟ در پاسخ باید گفت، همانطور که قبلا گفتیم به طور کلی ازدواج زن مسلمان ایرانی با غیرمسلمان (حتی اگر مرد ایرانی هم باشد) باطل است و اثر حقوقی بر چنین ازدواجی بار نیست. در صورتی که مرد خارجی مسلمان باشد چون اجازه مخصوص از طرف دولت ایران برای چنین ازدواجی لازم بوده است باز هم اثری بر این ازدواج مترتب نیست هرچند که از نظر شرعی این ازدواج صحیح باشد. بدین لحاظ چنانچه سند ازدواج در خارج از کشور تنظیم شنده باشد؛ در ایران به رسمیت شناخته نخواهد شد و قابلیت اجرایی ندارد. برای مثال طبق سند ازدواج مزبور، فرزندان حاصل از این ازدواج نیز به عنوان وارث شناخته نمی شوند.

ازدواج ایرانیان غیرشیعه با اتباع بیگانه

ایرانیان غیر شیعه یعنی اهل تسنن و سایر ادیان اهل کتاب مثل یهودی؛ مسیحی؛ زرتشتی، از حیث ازدواج و سایر احوال شخصیه تابع قواعد و عادات مذهب خود می باشند و هرگاه در داخل کشور یا خارج از کشور موضوعِ مربوط به احوال شخصیه آنان مطرح می گردد، چون آنان تابع مقررات مذهب خودشان هستند، لذا احکام خاص مذهب آنهای جاری خواهد شد. البته یادآوری دو نکته ضروری است:

اول: هرچند اقلیت های دینی از حیث ازدواج تابع مقررات دینی خود هستند، با این وجود یک زن ایرانی (غیرمسلمان) چه در داخل کشور ایران اقدام به ازدواج کند، چه بخواهد در خارج با یک مرد خارجی هرچند مسلمان، ازدواج کند باید اجازه مخصوص از دولت جمهوری اسلامی ایران کسب نماید.

دوم: مرد غیرمسلمان ایرانی اگرچه برابر قانون مجاز است طبق آیین مذهبی خود ازدواج کند و محدودیتی ندارد؛ با این حال چنانچه وی از مستخدمین یا مامورین رسمی یا محصلین دولتی باشد، برای ازدواج خود با یک زن غیر ایرانی باید اجازه مخصوص از دولت کسب نماید.

ازدواج زن مسلمان ایرانی با غیرمسلمان (حتی اگر مرد ایرانی هم باشد) باطل است.

مرد مسلمان ایرانی می تواند با زن غیرمسلمان خارجی ازدواج کند.

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه