اصلاح تبصره (۳) الحاقی ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
اصلاح تبصره (۳) الحاقی ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
داورگاه - اصلاح تبصره (۳) الحاقی ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران در روزنامه رسمی منتشر شد.

اصلاح تبصره (۳) الحاقی ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

شماره۱۲۸۰۶۲/ت۵۵۱۲۵هـ ۱۳۹۷/۹/۲۸

پایگاه خبری داورگاه – اصلاح تبصره (۳) الحاقی ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۹/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۲۶۵۷۴۲ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه­ای حسابداران ذی­صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

تبصره (۳) الحاقی ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع جزء (ب) بند (۲۰) تصویب­نامه شماره ۹۸۴۶۹/ت۳۹۷۳۰هـ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰، به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره۳ـ انجام فعالیت کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط در مورد اعضای جامعه که کارشناس رسمی دادگستری میباشند از محدودیت خدمت تمام­وقت در مؤسسه حسابرسی موضوع صدر بند (۳) این ماده مستثنی می­باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

بایگانی قوانین و مقررات تازه تصویب

  • منبع خبر : روزنامه رسمی