جزوه حقوق مدنی اموال و مالکیت (۵)
جزوه حقوق مدنی اموال و مالکیت (۵)
پایگاه خبری داورگاه - جزوه حقوق مدنی مبحث حق ارتفاق و عقد وقف.

جزوه حقوق مدنی اموال و مالکیت (۵)

جزوه حقوق مدنی – مبحث جزوه: اموال و مالکیت

شماره جزوه: ۵

نویسنده: احسان نصوحی

ناشر: پایگاه خبری داورگاه

در جزوه اول خواندیم که: نسبت به اشیاء یا اموال دو قسم حقوق ممکن است پیدا نمود: حقوق عینی و حقوق دینی. حقوق عینی،حقی است که انسان مستقیما بر چیزی دارد و به وسیله آن در آن چیز حق مالکیت تام و یا حق یک نوع از مالکیت جزیی، و به عبارت دیگر یکی از مراتب مالکیت مثل حق انتفاع و یا حق ارتفاق پیدا می کند. پس در حق عینی فقط دو طرف موجود است: یکی  صاحب حق و دیگری موضوع حق که عبارت است از عین معین، و صاحب حق، حق خود را نسبت به عین اجرا می کند. به این دلیل که این حق مستقیما بر عین معین موجود است لذا آن را عینی می گویند.

در جزوه دوم به تقسیم بندی اموال پرداختیم و بیان شد که، اموال به غیرمنقول و منقول تقسیم می شوند و به شرح توضیحاتی در خصوص این دو قسم از تقسیم بندی اموال پرداخته شد.

 در جزوه سوم و چهارم نیز  به مبحث مالکیت از حقوق مختلفه نسبت به اموال و حق انتفاع پرداخته شد. حال در این جزوه به توضیحاتی در خصوص حق ارتفاق و وقف اشاره خواهد شد.

برای دانلود جزوه اینجا کلیک کنید

 

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه