شروع به سرقت
شروع به سرقت
پایگاه خبری داورگاه - در شروع به جرم مرتکب قصد ارتکاب جرم را کرده و گام هایی را در جهت عملی کردن قصد خود برداشته ولی نهایتا، بنا به دلایل خارج از اراده او، جرم منظور واقع نشده است.

شروع به سرقت

به گزارش پایگاه خبری داورگاه – در شروع به جرم مرتکب قصد ارتکاب جرم را کرده و گام هایی را در جهت عملی کردن قصد خود برداشته ولی نهایتا، بنا به دلایل خارج از اراده او، جرم منظور واقع نشده است. نظام های حقوقی مختلف چنین شخصی را به دلیل آن که حالت خطرناکِ خود را بروز داده است، مستحق کیفر می دانند، مشروط بر آن که اعمال انجام شده از مقدمات قریبه جرم و نه از مقدمات بعیده آن باشد، مثل اینکه سارق در حیاط خانه دستگیر شود، یا در هنگام خروج از خانه به دلیل گیر کردن بین نرده ها امکان خروج نیابد، نه اینکه در حال قدم زدن در کنار خیابان برای رفتن به محل سرقت دستگیر شود.

در حال حاضر با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات شروع به سرقت های حدی، بر اساس بند ب ماده ۱۲۲، حبس تعزیری درجه پنج (یعنی بیش از دو تا پنج سال) و مجازات شروع به سرقت های تعزیری مذکور در قانون تعزیرات و سایر قوانین متفرقه، بر اساس اینکه مجازات قانونی سرقت تام چه میزان حبس تعزیری (از درجه یک تا پنج) باشد، بر اساس بندهای مختلف ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین خواهد شد.

مجازات شروع به سرقت حدی برای بار سوم یا چهارم نیز (باتوجه به اینکه مجازات چنین سرقتی، طبف بند پ و بند ت ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی به ترتیب، حبس ابد و اعدام است) مشمول بند الف ماده ۱۲۲ قرار گرفته و حبس تعزیری درجه چهار (بیش از پنج تا ده سال) خواهد بود.

بدین ترتیب به نظر می رسد که علی رغم خاص بودن حکم مذکور در ماده ۶۵۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، در مقایسه با حکم ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با توجه به هدف قانونگذار برای تعیین تکلیف در مورد همه مصادیق شروع به جرم و یکسان سازی احکام راجع به شروع به جرم در ماده ۱۲۲، باید ماده مذکور را ناسخ ماده ۶۵۵ دانسته و حکم شروع به ارتکاب همه سرقت ها را در ماده ۱۲۲ جُست.

نکته ای که باید در مورد شروع به سرقت گفت این است که هرگاه سرقت و شروع به سرقت در دو مورد مختلف ارتکاب یافته باشند، تعدد جرم تحقق می پذیرد ولی هرگاه کسی شروع به ارتکاب سرقت کرده و سپس آن را به نتیجه برساند، تنها به ارتکاب سرقت تام محکوم خواهد شد.

آرشیو مطالب حقوق جزای اختصاصی

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه - برگرفته از کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت اثر دکتر حسین میرمحمد صادقی