شرکت تضامنی
شرکت تضامنی
داورگاه - شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر، با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.

شرکت تضامنی

به گزارش پایگاه خبری داورگاه ، شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر، با مسئولیت تضامنی  تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است (ماده ۱۱۶ قانون تجارت).

در حقوق ایران، شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و دارایی آن از دارایی شرکت جداست و ممکن است ورشکسته اعلام گردد؛ زیرا تاجر تلقی می شود.

در صورت ورشکستگی شرکت، طلبکارن شرکت نسبت به دارایی شرکت بر طلبکاران خودِ شرکا ارجحیت دارند. شخصیت حقوقی شرکت تا آنجا از شخصیت شرکا جداست که ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی شرکا با ورشکستگی شرکت ملازمه ندارد.

نتیجه این استقلال شخصیت این است که تابعیت شرکت از تابعیت شرکا نیز جداست. به همین دلیل حتی ممکن است اکثر یا تمام شرکای یک شرکت تضامنی، خارجی باشند و با این حال، شرکت، ایرانی تلقی شود.

شرکای شرکت تضامنی

شرکت تضامنی حداقل از دو شریک تشکیل می شود. لازم نیست که شرکای شرکت تضامنی اهلیت تجاری نیز داشته باشند و صرف اینکه کسی شریک در یک شرکت تضامنی است به این معنا نیست که او تاجر است. بنابراین، شرکت تضامنی را اشخاصی که دارای اهلیت عام هستند و منعی قانونی برای انجام دادن معاملات ندارند (مثل ورشکسته در زمانی که ممنوع از دخالت در اموال خود است) می توانند تشکیل دهند. شرکت تضامنی می تواند حتی از مشارکت دو یا چند شرکت دیگر نیز تشکیل شود.

مسئولیت تضامنی شرکا جنبه مطلق دارد؛ با این توضیح که اولا هیچ یک از شرکا نمی تواند به ایراداتی متوسل شود که شریک دیگر می تواند در مقابل مدعی به آنها توسل جوید و ثانیا شریک تحت تعقیب نمی تواند در مقابل مدعی، انتقال حق خود به دیگری را مجوز برائت خود تلقی کند مگر دعوا مربوط به دیون شرکت بعد از خروج شریک از شرکت باشد. به دعوای طلبکاران شرکت علیه شرکا فقط در صورتی می توان ترتیب اثر داد که شرکت منحل شده باشد.

چون شرکت تضامنی به اعتبار شخصیت شرکا تشکیل می شود، مسئولیت شرکا تضامنی تلقی شده است. این مسئولیت، شرکا را به شدت به یکدیگر پیوند می دهد و به همین دلیل، در این نوع شرکت، سهم الشرکه شرکا قابل انتقال نیست مگر با رضایت همه شرکا. به همین دلیل، سهم الشرکه شرکت های تضامنی نمی تواند به صورت سهام قابل انتقال صادر شود.

علی الاصول سهم الشرکه تضامنی حتی به طور قهری نیز قابل انتقال نیست. در واقع در صورت فوت یکی از شکا، انتقال سهم الشرکه و در نتیجه ادامه حیات شرکت محقق نمی شود، مگر آنکه سایر شرکا به آن رضایت دهند و ورثه، مطابق ماده ۱۳۹ قانون تجارت، تا یک ماه پس از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را درباره بقای شرکت اعلام دارند.

سرمایه شرکت تضامنی

به گزارش پایگاه خبری داورگاه ، آورده شرکا که در مجموع، سرمایه شرکت را تشکیل می دهند ممکن است از نوع وجه نقد یا غیرنقد و حتی فعالیت باشند. شرکا باید هر آورده ای را که تعهد کرده اند به شرکت بیاورند. آورده های غیرنقد باید تقویم و تسلیم شوند والا شرکت تشکیل نمی شود.

تقویم آورده های غیرپولی توسط خود شرکا به عمل می آید و در شرکتنامه قید می شود. پس از توافق بر تقویم، شرکا حق رجوع از آن را ندارند. تقویم تابع هیچ تشریفات خاصی نیست و از جانب هیچ مقام قضایی و اجرایی کنترل نمی شود.

سرمایه نقدی تعهد شده شرکت باید حتما با پول پرداخت گردد و پرداخت توسط سفته و یا چک، پرداخت تلقی نمی شود مگر آنکه سفته یا چک نقد شده، به حساب شرکت ریخته شود. هرگاه مدیران و شرکا برای تاسیس شرکت، به جای وجه نقد، اسناد تجاری قبول یا تسلیم کنند، کلاهبردار تلقی خواهند شد؛ چه این گونه اقدامات، اشخاص ثالث را به امور غیرواقع امیدوار می کند، ضمن اینکه شرکت را نمی توان تشکیل شده تلقی کرد چرا که سرمایه نقدی آن پرداخت نشده است.

اسم شرکت تضامنی

شرکت تضامنی تحت اسم مخصوصی تشکیل می شود. در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ((شرکت تضامنی)) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است، عبارتی از قبیل ((و شرکا)) یا ((و برادران)) قید شود.

آرشیو مطالب حقوق تجارت

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه