میانگین رسیدگی هر قاضی در ماه ۲۰۰ پرونده است
میانگین رسیدگی هر قاضی در ماه ۲۰۰ پرونده است
پایگاه خبری داورگاه - معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: اکنون هر قاضی به طور میانگین ١۵٠ تا ٢٠٠ پرونده در ماه رسیدگی می کند و اگر تعداد پرونده های ورودی کاهش یابد، ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی، عدالت بهتر محقق می شود.

میانگین رسیدگی هر قاضی در ماه ۲۰۰ پرونده است

به گزارش پایگاه خبری داورگاه و به نقل از ایرنا – محمدباقر ذوالقدر روز دوشنبه در همایش «تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» درباره شاخص کاهش پرونده های قضایی افزود: قرار است ورودی پرونده ها در پنج سال آینده ٢٠ درصد کاهش یابد و این در حالی است که اکنون نرخ رشد ورودی پرونده به دستگاه قضایی پنج درصد است.
وی اظهار داشت: کاهش پرونده های قضایی، تقویت مدیریت عمومی قوه قضائیه، تقویت کیفیت رسیدگی قضایی، تقویت منابع مالی و سرمایه انسانی قوه قضائیه، ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه، ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی و کاهش جمعیت کیفری و بازاجتماعی کردن زندانیان هفت محور اصلی برای رفع چالش های عمده قوه قضائیه در دوران تحول است.
معاون قوه قضائیه درباره شاخص تقویت کیفیت رسیدگی های قضایی اظهار داشت: قرار است در پنج سال آینده نقض آرای قضایی و متوسط زمان رسیدگی ها نیز ٢٠ درصد کاهش یابد؛ زیرا اکنون بسیاری از آرای صادره در دادگاه های بدوی در دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نقض می شوند.
ذوالقدر درباره شاخص تقویت منابع مالی قوه قضائیه افزود: در برنامه ششم توسعه مصوب شد که ٢.٩ درصد بودجه عمومی به قوه قضائیه تخصیص یابد و تلاش داریم در دوران تحول این بودجه اجرا شود.
وی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه را یکی از شاخص های دوران تحول عنوان کرد و گفت: تخلفات درون قوه قضائیه در دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت قوه قضائیه منعکس می شود و طبق برنامه ریزی ها قرار است در پنج سال آینده ۶٠ درصد این تخلفات کاهش یابد.
ذوالقدر اضافه کرد: همچنین قرار است در پنج سال آینده از طریق اجرای برنامه های تحولی میزان رضایتمندی کارکنان درون قوه نیز ٢٠ درصد و اعتماد عمومی ٣٠ درصد افزایش یابد.
وی با اشاره به شاخص کاهش جمعیت کیفری گفت: قرار است در پنج سال پیش رو جمعیت زندان ها نیز ٢٠ درصد کم شود.

  • منبع خبر : ایرنا