پرداخت نکردن حق شارژ آپارتمان
پرداخت نکردن حق شارژ آپارتمان
داورگاه - بعضی اوقات ساکنان آپارتمان ها در شهر ها با مشکل عدم پرداخت هزینه های مشترک و به اصطلاح حق شارژ هستند که به لحاظ عدم آگاهی آنان از مقررات و ضوابط قانونی این امر به مشاجره و گاه زد و خورد کشیده شده و پای آنان در مراجع قضایی باز می شود. با هدف پیشگیری از جرم در این بروشور به نکاتی چند در این ارتباط اشاره می شود.

پرداخت نکردن حق شارژ آپارتمان

به گزارش پایگاه خبری داورگاه – پرداخت نکردن حق شارژ آپارتمان ، همان طور که می دانیم هر آپارتمان دارای قسمت های اختصاصی و مشترک است و مقصود از این قسمت مشترک، بخش هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آن هاست که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکا و ساکنان قرار می گیرد مانند راه پله ها، آسانسور، حیاط، پشت بام و ….. هر گاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد و بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی با مالکان یا قائم مقام قانونی آن ها وظیفه ای دارند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب کنند. مدیر هر ساختمان مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی است و موظف می باشد مخارج مربوط به قسمت های مشترک را ماهیانه جمع آوری و در ردیف های مربوط هزینه کند.

در صورت خود داری مالک یا مستأجر یا اضافه کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهار نامه به او ابلاغ می کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی اش را پرداخت نکند مدیر ساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطلوب، آب گرم، برق، گاز و … به او خودداری کند. در این جا باید توجه داشت که منظور فقط خدمات مشترک است پس اگر برق یا آب اختصاصی مالک امتناع کننده از هزینه شارژ باشد مدیر نمی تواند آن را قطع کند. پس برای قطع خدمات مشترک باید به دو نکته توجه داشت:

۱- برگ اظهار نامه برای امتناع کننده از طریق دادگستری فرستاده شود و ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالک یا مستأجر از پرداخت شارژ امتناع کند.

۲- مدیر ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد نه خدمات اختصاصی را. بنابراین اگر مدیر ساختمان بدون رعایت مراتب بالا خدمات مشترک را قطع کند قابل تعقیب بوده و از نظر کیفری به عنوان ممانعت از حق به مجازات حبس محکوم می شود (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی).

پرسش: اگر با قطع خدمات مشترک باز هم هزینه را پرداخت نکرد چه اقدامی از سوی مدیر باید انجام شود؟

پاسخ: اگر مالک یا مستأجر علی رغم قطع خدمات مشترک باز هم از پرداخت بدهی اش امتناع کرد مدیر ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبنای اظهار نامه ابلاغ شده که در بالا از آن صحبت کردیم. علیه شخص امتناع کننده اجراییه صادر می کند.

پرسش: آیا راه دیگری هم برای الزام فرد ممتنع وجود دارد؟

پاسخ: در صورتی که قطع خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد مدیر ساختمان می تواند به دادگاه عمومی حقوقی درخواست بدهد. دادگاه به این گونه شکایت ها خارج از نوبت رسیدگی می کند. و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می شود محروم می کند و تا دو برابر مبلغ بدهی اور ار به نفع مجموعه جریمه خواهد کرد.

پرسش: چنان چه مالک یا مستأجر به نظر مدیر ساختمان متعرض باشد چه باید کند؟

پاسخ: نظر مدیر ساختمان ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ اطهار نامه به مالک در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است و دادگاه به این اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی می کند و رأی می دهد و این رأی قطعی است و در مواردی که خدمات مشترک قطع می شود و رسیدگی سریع به اعتراض مالک یا مستأجر نباشد چنان چه دلایل معترض قوی بود دادگاه دستور متوقف ماندن تصمیم قطع خدمات مشترک را صادر خواهد کرد.

پرسش: هزینه های مشترک بر چه مبنایی تعیین می شود و آیا قابل اعتراض اند؟

پاسخ: تعیین نحوه محاسبه هزینه های مشترک قبل از هر چیز به اداره و تصمیم اهالی همان ساختمان بر می گردد که می توانند به هر نحوی آن را تعیین کنند اگر روش خاصی به این منظور تعیین نشده باشد سهم هر یک از مالکین با استفاده کنندگان از هزینه های مشترک بر دو پایه است:

۱- آن قسمت که ارتباط با مساحت زیر بنای قسمت اختصاصی دارد مانند آب، گازوئیل، گاز، آسفالت پشت بام و … به نسبت مساحت واحد به مجموعه مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان محاسبه می شود.

۲- سایر مخارجی که ارتباطی به میزان مساحت زیر بنا ندارد مانند هرینه های مربوط به سرایدار، نگهبان، و متصدی آسانسور، هزینه نگهداری شوفاژخانه و تأسیسات، تزیینات قسمت های مشترک ساختمان، نظافت محیط و… به طور مساوی محاسبه می شود. در هر صورت هر یک از واحدها که در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد، می تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی کند و در صورت رد اعتراض و یا ترتیب اثر ندادن به اعتراض دادگستری مراجعه نماید.

آرشیو مطالب مرتبط

  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه