پرسش و پاسخ در خصوص استفاده تجاری از اماکن مسکونی
پرسش و پاسخ در خصوص استفاده تجاری از اماکن مسکونی
داورگاه - یکی از اختلافاتی که بین مردم با یکدیگر و یا با شهرداری بروز می کند در خصوص نحوه استفاده از اماکن مسکونی است و به اصطلاح بدون مجوز کاربری مسکونی ساختمان به تجاری تغییر داده می شود.

پرسش و پاسخ در خصوص استفاده تجاری از اماکن مسکونی

به گزارش پایگاه خبری داورگاه، برابر قانون در شهر هایی که نقشه جامع شهر تهیه شده شهرداری وظیفه دارد طبق ضوابط نقشه مزبور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را بیاورد و چنان چه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری موضوع را تعقیب می کند.

پرسش: در صورت استفاده از اماکن مسکونی برای امور تجاری شهرداری چه اقدامی انجام خواهد داد؟

پاسخ: شهرداری به عنوان مدعی موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می کند. این کمیسیون که در شهرداری مستقر می باشد مرکب از سه عضو است یعنی یک نفر نماینده وزارت کشور و یک نفر از اعضای شورای شهر و یک قاضی دادگستری که پس از وصول درخواست شهرداری به طرف مقابل موضوع را ابلاغ می کند تا ظرف ۱۰ روز توضیحات و پاسخ خود را به کمیسیون کتباً اعلام کند. پس از انجام این تشریفات موضوع با حضور نماینده شهردار بدون آن که حق رأی داشته باشد مورد بررسی قرار می گیرد. در صورتی که برای کمیسیون ثابت شود از مکان مسکونی به عنوان مکان تجاری و کسب و پیشه استفاده می شود با تعیین مهلت مناسب که حداکثر دو ماه خواهد بود در مورد تعطیل محل مزبور ظرف یک ماه اتخاذ تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود.

پرسش: چنان چه فردی ملک مسکونی اش را به دیگری اجاره دهد و مستأجر از مکان مسکونی برای امور تجلری و کسب و پیشه استفاده کند آیا باز هم موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می شود؟

پاسخ: با اثبات تخلف از مقررات شهرداری و اقدام بر خلاف آن چه در پروانه ساختمانی در خصوص نوع استفاده از ساختمان آمده، چه این عمل توسط مالک و چه مستأجر صورت گیرد کمیسیون در مورد تعطیل محل کسب و پیشه و تجارت اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

پرسش: چنان چه مالک یا مستأجر متخلف پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر تعطیل محل کسب از تعطیل کردن آن خودداری کند چه اقدامی صورت خواهد گرفت؟

پاسخ: تصمیم کمیسیون مبنی بر تعطیل محل کسب توسط مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که با علم و آگاهی از این تصمیم و تعطیل محل کسب از آن برای کسب و پیشه و تجارت استفاده کند به حبس از ۶ ماه تا دو سال و جزای نقدی محکوم می شود و محل کسب دوباره تعطیل خواهد شد.

پرسش: چنان چه شخصی از ساختمانی که دارای پروانه مسکونی است برای طبابت یا دفتر مهندسی استفاده کند باز هم مرتکب تخلف شده است؟

پاسخ: دایر کردن دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مطب، دفتر روزنامه و مجله و یا دفتر مهندسی برابر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شود. بنابراین استفاده از اماکن مسکونی به منظور کلینیک درمانی، آزمایشگاهی، طبی، تزریقات، دذاروخانه و درمانگاه خصوصی منعی ندارد.

پرسش: اگر کسی انباری یا پارکینگ مسکونی و یا زیر زمین خود را برای امور تجاری یا کسب و پیشه اختصاص دهد آیا باز هم این تعطیل می شود؟

پاسخ: بله، تغییر کاربری زیر زمین یا پارکینگ به محل کسب و پیشه که در پروانه ساختمانی به عنوان انباری یا پارکینگ ذکر شده تخلف بوده و موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ طرح خواهد شد.

پرسش: اگر کسی بدون اخذ پروانه اقدام به ساخت و ساز کند و سپس از آن مکان به عنوان محل تجاری استفاده کند مرتکب تخلف شده است؟

پاسخ: برابر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدامی چه عمرانی و چه تفکیک اراضی و شروع به ساخت و ساز از شهرداری پروانه اخذ کنند و شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی، ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند. البته برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنا اجازه مقام قضایی ضروری است.

پرسش: آیا رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تعطیلی محل کسب و تجارت قطعی است؟

پاسخ: خیر این رأی از سوی ذی نفع قابل شکایت و تجدید نظر می باشد و کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ به در خواست او رسیدگی خواهد کرد.

پرسش: آیا مرجع دیگری هم برای شکایت از رأی کمیسیون وجود دارد؟

پاسخ: چنان چه رأی کمیسیون بدوی مورد اعتراض واقع گردید و با در خواست ذی نفع موضوع در کمیسیون تجدیدنظر مورد رسیدگی واقع شد اگر معترض به این رأی فرد عادی باشد (یعنی شهرداری نباشد) دیوان عدالت اداری مرجعی است که به درخواست معترض رسیدگی خواهد نمود.

آرشیو مطالب مرتبط

  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه