گرایش حقوق بشر
گرایش حقوق بشر
پایگاه خبری داورگاه - حقوق بشر جز رشته های کاربردی در ایران نیست و افرادی که سراغ این گرایش می روند که یا علاقه مند به حوزه های نظری و پژوهشی هستند و یا صرفا برای اخذ مدرک به دانشگاه می روند.

گرایش حقوق بشر

به گزارش پایگاه خبری داورگاه: گرایش حقوق بشر یک رشته جدید و میان رشته ای است که به حقوق مختلف انسان در حوزه های مدنی و سیاسی ( مانند آزادی عقیده و…)، اقتصادی و اجتماعی (مانند حق کار، حق آموزش، حق تامین اجتماعی و…) می پردازد. به دلیل میان رشته ای بودن، به حقوق بشر صرفا از منظر حقوقی پرداخته نمی شود بلکه جنبه های جامعه شناختی، فلسفی، فرهنگی و … آن نیز مدنظر قرار می گیرد. همچنین رشته کارشناسی ارشد حقوق بشر به دلیل ماهیت آن اعتباری بین المللی دارد.

در مورد وضعیت گرایش حقوق بشر در ایران، باید این را مورد توجه قرار دهید که حقوق بشر جز رشته های کاربردی در ایران نیست و افرادی که سراغ این گرایش می روند که یا علاقه مند به حوزه های نظری و پژوهشی هستند و یا صرفا برای اخذ مدرک به دانشگاه می روند.

در کل گرایش حقوق بشر در حال حاضر، با اقبال خوبی مواجه نیست و کسی که پا به این عرصه می گذارد باید این قدر دغدغه و علاقه داشته باشد که حواشی نامطلوب آن را هم تحمل کند. اگر قصد ادامه تحصیل در خارج از ایران را هم داشته باشید، حقوق بشر قطعا یکی از انتخاب های مناسب خواهد بود.

افراد مشتاق مباحث مربوط با آزادی های فردی، حقوق اقلیت ها و در کل حقوق بنیادین بشر با گرایش جذاب حقوق بشر حتما ارتباط ویژه ای برقرار می کنند. کافی است که به عناوین دروس این رشته توجه کنید تا میزان علاقه مندیتان به این مباحث مشخص شود.

منابع درسی و ضرایب گرایش حقوق بشر در مقطع کارشناسی ارشد

 

      عنوان درس    ضریب   
       متون حقوقی       

       بین‌الملل عمومی       

       حقوق اساسی       

       حقوق مدنی (تعهدات)       

       حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری       

       سازمانهای بین‌المللی       

    ۲

    ۲

    ۳

    ۱

    ۱

    ۲

واحدهای درسی گرایش حقوق بشر

 

واحد اصلی/ اختیاری نام درس
۲ اصلی-اجباری نقد مبانی فلسفی حقوق بشر
۲ اصلی-اجباری حقوق مدنی و سیاسی
۲ اصلی-اجباری حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
۲ اصلی-اجباری حقوق همبستگی
۲ اصلی-اجباری دولت و حقوق بشر
۲ اصلی-اجباری نهادها و ساز و کارهای جهانی حمایت از حقوق بشر
۲ اصلی-اجباری نهادها و ساز و کارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر
۲ اصلی-اجباری حقوق بشر از دیدگاه اسلام
۲ اصلی-اجباری نظام بین المللی حقوق بشر در ایران
۱ اصلی-اجباری آموزش حقوق بشر
۲ اصلی-اجباری حقوق بشر دوستانه و مسئولیت بین المللی فردی در قبال نقض حقوق بشر
۲ اصلی-اجباری متون حقوقی به زبان خارجی
۱ اصلی-اجباری سمینار
۴ اصلی-اجباری پایان نامه
۲ اختیاری مبانی انسان شناختی حقوق بشر و تنوع فرهنگی
۱ اختیاری حقوق زن
۱ اختیاری حقوق کودک
۱ اختیاری حقوق کار
۱ اختیاری حق تعیین سرنوشت و حقوق ملت ها
۲ اختیاری دادرسی عادلانه و مدیریت قضایی
۱ اختیاری سازمان های بین المللی غیردولتی و حمایت از حقوق بشر
۱ اختیاری حقوق پناهندگی
۱ اختیاری آزادی بیان واجتماعات و تشکیلات
۱ اختیاری حمایت از حقوق اقلیت ها
  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه