گرایش حقوق خصوصی
گرایش حقوق خصوصی
حقوق خصوصی از قدیمی‌ترین رشته‌های دانش حقوق و اساس بسیاری از رشته‌هایی است که در سال‌های اخیر به دلیل توسعه این دانش در نظام آموزشی رسمی کشور به عنوان رشته مستقل تدریس می‌شود، در واقع موضوع حقوق داخلی در تقسیم‌بندی کلی سنتی به دو حوزه حقوق خصوصی و حقوق‌عمومی تقسیم می‌شود.

گرایش حقوق خصوصی

داورگاهگرایش های رشته حقوق : عموم مردم آن چه راجع به حقوق می دانند، چیزی است که در گرایش حقوق خصوصی به آن پرداخته می شود. پس خیلی طبیعی است که بیشترین طرفدار و داوطلب هم مربوط به همین رشته باشد. به جرات می توان گفت که هنوز هم، حقوق خصوصی کاربردی ترین گرایش رشته حقوق است که حجم بالایی از دروس حقوق را در بر می گیرد. این به شما کمک بزرگی در آزمون های حقوقی مختلف خواهد کرد.

گرایش حقوق خصوصی – به بیان دیگر، حقوق خصوصی از قدیمی‌ترین رشته‌های دانش حقوق و اساس بسیاری از رشته‌هایی است که در سال‌های اخیر به دلیل توسعه این دانش در نظام آموزشی رسمی کشور به عنوان رشته مستقل تدریس می‌شود، در واقع موضوع حقوق داخلی در تقسیم‌بندی کلی سنتی به دو حوزه حقوق خصوصی و حقوق‌عمومی تقسیم می‌شود.
بر پایه این تقسیم‌بندی کلیه رشته‌های مرتبط با حقوق داخل کشور در یکی از دو گروه فوق قرار می‌گیرند، بنابراین گرایش حقوق خصوصی در معنای عام شامل کلیه‌ رشته‌هایی است که قواعد حقوقی مورد بحث در آن‌ها روابط اشخاص جامعه با یکدیگر را تنظیم می‌کند و حقوق‌عمومی تنظیم کننده روابط متقابل اشخاص و دولت‌ها با یکدیگر است. در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصی دانشگاه‌های کشور به طور کلی به دو حوزه‌ی حقوق مدنی و حقوق تجارت مربوط هستند هر چند واحدهای درسی دیگری نیز در این رشته تدریس می‌شود ولی تاکید اصلی بر آموزش حقوق مدنی و حقوق تجارت در سطوح پیشرفته و تطبیقی است.

منابع مطالعاتی و ضرایب آنها در گرایش حقوق خصوصی

۱- متون حقوقی ضریب ۱
۲- متون فقه ضریب ۱
۳- حقوق مدنی ضریب ۳
۴- حقوق تجارت ضریب ۱
۵- آئین دادرسی مدنی ضریب ۱

 

واحدهای درسی گرایش حقوق خصوصی

 

واحد الزامی/ اختیاری نام درس
۲ الزامی حقوق مدنی ۱
۲ الزامی حقوق مدنی ۲
۳ الزامی متون فقه
۳ الزامی اصول فقه
۲ الزامی قواعد فقه
۲ الزامی حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین)
۲ الزامی حقوق تجارت
۲ الزامی متون حقوقی به زبان خارجی
۲ الزامی داوری بین المللی
۱ الزامی سمینار
۴ الزامی پایان نامه
۲ اختیاری آیین دادرسی مدنی
۲ اختیاری حقوق تجارت تطبیقی
۲ اختیاری حقوق مدنی تطبیقی
۲ اختیاری حقوق اسلامی تطبیقی
۱ اختیاری آیات الاحکام
۲ اختیاری حقوق تجارت بین الملل
۲ اختیاری مسئولیت مدنی
۱ اختیاری علم کلام
۲ اختیاری اجرای احکام و اسناد
۱ اختیاری حقوق دریایی
۱ اختیاری تاریخ حقوق
۱ اختیاری فلسفه حقوق

 

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه