گرایش حقوق عمومی
گرایش حقوق عمومی
گرایش حقوق عمومی یکی از گرایش های قدیمی و پایه در رشته حقوق است. این گرایش با مباحث حقوقی در سطح کلان مرتبط است. آن هایی که علاقه مند به مباحث کشوری مثل سازوکار اداری، امور استخدامی، ساختار قوای سه گانه و ... هستند، گزینه مورد نظرشان، درست همین گرایش است.

گرایش حقوق عمومی

به گزارش پایگاه خبری داورگاهگرایش های رشته حقوق: حقوق عمومی گرایشی از مجموعه حقوق است که به روابط مردم و دولت می پردازد و کارشناسی ارشد حقوق عمومی به تبیین و بررسی اصول مربوط به تنظیم روابط دولت و دستگاه های دولتی با اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه می پردازد. مهم ترین دروس رشته کارشناسی ارشد حقوق عمومی مباحث حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق مالی می باشد.

       عنوان درس       ضریب   
       متون حقوقی    
       متون فقه    
       بین الملل عمومی    
       حقوق اداری    
       حقوق اساسی   
    ۱
    ۱
    ۱
    ۲
    ۲

در جدول زیر واحدهای درسی حقوق عمومی که در این دو سال با آن مواجه هستید را می توانید ببینید.

واحدهای درسی گرایش حقوق عمومی

واحد الزامی/ اختیاری نام درس
۲ الزامی مبانی حقوق عمومی
۲ الزامی حقوق عمومی در اسلام
۳ الزامی حقوق بین الملل عمومی
۳ الزامی حقوق اساسی تطبیقی
۲ الزامی حقوق اداری ایران
۲ الزامی حقوق اداری تطبیقی
۲ الزامی متون حقوق عمومی به زبان خارجی
۲ الزامی حقوق کار
۲ الزامی حقوق مالی
۱ الزامی سمینار
۴ الزامی رساله
۲ (اختصاصی) اختیاری تاریخ حقوق عمومی ایران
۲ (اختصاصی) اختیاری تاریخ تحولات حقوق عمومی در جهان
۲ (اختصاصی) اختیاری حقوق معاهدات بین الملل
۲ (اختصاصی) اختیاری حقوق حل و فصل اختلافات بین المللی
۲ (اختصاصی) اختیاری حقوق بین الملل اسلامی
۲ (اختصاصی) اختیاری حقوق کار تطبیقی
۲ (اختصاصی) اختیاری حقوق اساسی کشورهای اسلامی
۲ (اختصاصی) اختیاری نظام های انتخاباتی
۲ (اختصاصی) اختیاری جامعه شناسی حقوق عمومی
۱ (اختصاصی) اختیاری آزادی های عمومی
۱ (اختصاصی) اختیاری قراردادهای اداری
۱ (اختصاصی) اختیاری حقوق شهری و روستایی
۱ (اختصاصی) اختیاری تأمین اجتماعی
۱ (اختصاصی) اختیاری حقوق منابع طبیعی
۱ (اختصاصی) اختیاری حقوق محیط زیست
۲ (اختصاصی) اختیاری حقوق مخاصمات مسلحانه

شاید برخی علاقه مند به مباحث حوزه ی عمومی باشند؛ اما بسیاری هم ممکن است که توان و تحمل مطالعه ی موضوعات سنگین و خشک این گرایش را نداشته باشند.

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه