چهارشنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۹ Wednesday, 27 January , 2021
  • برات رجوعی ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

    برات رجوعی

    داورگاه - برات رجوعی، براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض، برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ، به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان صادر می کند.

شرکت تضامنی ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

شرکت تضامنی

برات – سند پرداخت – حواله پرداخت ۱۵ آذر ۱۳۹۷

اسناد تجاری: برات – سند پرداخت – حواله پرداخت

پشت نویسی (ظَهرنویسی) چک برای وکالت در وصول وجه آن ۲۲ آبان ۱۳۹۷

لطفا پس از وصول، وجه چک به حساب شماره ............. واریز شود. پشت نویسی (ظَهرنویسی) چک برای وکالت در وصول وجه آن

چیزی یافت نشد !