جمعه, ۹ آبان , ۱۳۹۹ Friday, 30 October , 2020
  • پرداخت نکردن حق شارژ آپارتمان ۰۲ فروردین ۱۳۹۸

    پرداخت نکردن حق شارژ آپارتمان

    داورگاه - بعضی اوقات ساکنان آپارتمان ها در شهر ها با مشکل عدم پرداخت هزینه های مشترک و به اصطلاح حق شارژ هستند که به لحاظ عدم آگاهی آنان از مقررات و ضوابط قانونی این امر به مشاجره و گاه زد و خورد کشیده شده و پای آنان در مراجع قضایی باز می شود. با هدف پیشگیری از جرم در این بروشور به نکاتی چند در این ارتباط اشاره می شود.

آیا ولی قهری یا وصی و یا قیم اختیار ازدواج برای مجنون را دارند؟ ۲۱ آذر ۱۳۹۷
اختیار ازدواج برای شخص مجنون:

آیا ولی قهری یا وصی و یا قیم اختیار ازدواج برای مجنون را دارند؟

ازدواجی که توسط مجنون و در دوران جنون واقع شده باشد باطل است. با این حال ولی قهری و وصی منصوب از سوی وی و همچنین قیم می توانند با حصول شرایطی برای شخص مجنون زن بگیرند.

اجاره به شرط تملیک ۱۶ آذر ۱۳۹۷
پس از پرداخت آخرین قسط از اقساط معین، خریدار مالک مال خریداری شده می شود.

اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.

برات – سند پرداخت – حواله پرداخت ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اسناد تجاری:

برات – سند پرداخت – حواله پرداخت

برات نوشته ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد در وعده ای معین یا قابل تعیین، مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند.

پشت نویسی (ظَهرنویسی) چک برای وکالت در وصول وجه آن ۲۲ آبان ۱۳۹۷
لطفا پس از وصول، وجه چک به حساب شماره ............. واریز شود.

پشت نویسی (ظَهرنویسی) چک برای وکالت در وصول وجه آن

ظهرنویسی به معنای پشت‌نویسی است و این ظهرنویسی با اهداف مختلف صورت می‌گیرد که یکی از آنها ظهرنویسی جهت وکالت در وصول وجه می باشد. در این نوشتار به ظهرنویسی جهت وکالت در وصول وجه چک خواهیم پرداخت.