پنج شنبه, ۸ اسفند , ۱۳۹۸ Thursday, 27 February , 2020
  • درس حقوق تجارت را چگونه مطالعه کنیم؟ ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

    درس حقوق تجارت را چگونه مطالعه کنیم؟

    داورگاه - قانون تجارت ایران مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده‌است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند. به ‌جز در مورد شرکت‌های سهامی (که مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مجرا است) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است.

جزوه حقوق مدنی مبحث اموال (۵) ۰۳ بهمن ۱۳۹۷

جزوه حقوق مدنی مبحث اموال (۵)

پایگاه خبری داورگاه - جزوه حقوق مدنی مبحث حق ارتفاق و عقد وقف.

جزوه حقوق مدنی مبحث اموال (۴) ۲۸ دی ۱۳۹۷

جزوه حقوق مدنی مبحث اموال (۴)

پایگاه خبری داورگاه - جزوه حقوق مدنی مبحث اموال و مالکیت قسمت چهارم.

جزوه حقوق مدنی مبحث اموال (۳) ۲۵ دی ۱۳۹۷

جزوه حقوق مدنی مبحث اموال (۳)

پایگاه خبری داورگاه - جزوه حقوق مدنی مبحث اموال و مالکیت قسمت سوم.

جزوه حقوق مدنی مبحث اموال (۲) ۲۰ دی ۱۳۹۷

جزوه حقوق مدنی مبحث اموال (۲)

پایگاه خبری داورگاه - جزوه حقوق مدنی مبحث اموال و مالکیت قسمت دوم.

جزوه حقوق مدنی مبحث اموال (۱) ۱۶ دی ۱۳۹۷

جزوه حقوق مدنی مبحث اموال (۱)

پایگاه خبری داورگاه - جزوه حقوق مدنی مبحث اموال و مالکیت قسمت اول.