مسوولیت مدنی سازمان آب ۰۳ دی ۱۳۹۷

نقد رای قضایی در خصوص:
مسوولیت مدنی سازمان آب

پایگاه خبری داورگاه: سازمان های دولتی نه از رهگذر احسان و خیرخواهی، بلکه در راستای انجام تکالیف شان، اجرای کارویژه هایی را برعهده گرفته اند، پس هرگاه نتوانند به درستی به وظایفشان عمل کنند نباید در مسئولیت مدنی آنها تردید کرد. با این حال هنوز سازمان ها خود را به عنوان خیرخواه می بینند، دادگاه ها نیز به این باور دامن می زنند. تنها راه برای پرده برداشتن از این توهم، دادخواهی از سازمان های دولتی است تا شاید استمرار خواستن آنها در صحنه دادرسی، از عرش به فرش آمدن، باورشان شود.

بایگانی‌های نقد آرای قضایی - پایگاه خبری داورگاه
چیزی یافت نشد !