لزوم رعایت اصول دادرسی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی ۲۲ دی ۱۳۹۷

در رویه قضایی بخوانید:
لزوم رعایت اصول دادرسی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی

پایگاه خبری داورگاه - رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی، به معنای عدم رعایت اصول دادرسی از قبیل ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی به طرف دعوا و تشکیل جلسه رسیدگی نیست.

مرجع حل اختلاف و رفع اشکال در مرحله اجرای حکم ۰۲ دی ۱۳۹۷

در رویه قضایی بخوانید:
مرجع حل اختلاف و رفع اشکال در مرحله اجرای حکم

بایگانی‌های رویه قضایی - پایگاه خبری داورگاه
چیزی یافت نشد !