نام سایت در سامانه جامع رسانه های کشوری: داورگاه

صاحب‌امتیاز و مدیر مسئول: احسان نصوحی

سردبیر: احسان نصوحی

شماره ثبت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۲۷۶۹

پست الکترونیکی: davargah@gmail.com

تلفن همراه : ۰۹۰۳۲۸۶۱۴۴۴