سه شنبه, ۷ بهمن , ۱۳۹۹ Tuesday, 26 January , 2021
  • گرایش حقوق بشر ۲۷ آذر ۱۳۹۷

    معرفی گرایش های کارشناسی ارشد رشته حقوق:
    گرایش حقوق بشر

    پایگاه خبری داورگاه - حقوق بشر جز رشته های کاربردی در ایران نیست و افرادی که سراغ این گرایش می روند که یا علاقه مند به حوزه های نظری و پژوهشی هستند و یا صرفا برای اخذ مدرک به دانشگاه می روند.

گرایش حقوق بین الملل ۲۰ آذر ۱۳۹۷

معرفی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق: گرایش حقوق بین الملل

گرایش حقوق عمومی ۱۹ آذر ۱۳۹۷

معرفی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق: گرایش حقوق عمومی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی ۱۶ آذر ۱۳۹۷

معرفی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق: گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق خصوصی ۱۵ آذر ۱۳۹۷
معرفی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق:

گرایش حقوق خصوصی

حقوق خصوصی از قدیمی‌ترین رشته‌های دانش حقوق و اساس بسیاری از رشته‌هایی است که در سال‌های اخیر به دلیل توسعه این دانش در نظام آموزشی رسمی کشور به عنوان رشته مستقل تدریس می‌شود، در واقع موضوع حقوق داخلی در تقسیم‌بندی کلی سنتی به دو حوزه حقوق خصوصی و حقوق‌عمومی تقسیم می‌شود.