نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
آیا قضات دادگاه بخش صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است را دارند؟

آیا قضات دادگاه بخش صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است را دارند؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ – پایگاه خبری داورگاه

سوال: با توجه به ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری که انجام تحقیقات مقدماتی جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به جانشینی از بازپرس در صلاحیت حوزه قضایی بخش قرار داده است با توجه به اینکه حوزه قضایی بخش فاقد شعب دادگاه انقلاب هستند در جرایم ماده ۳۰۳ قانون فوق که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد امکان انجام تحقیقات مقدماتی توسط حوزه قضایی بخش وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری می تواند موجب عدم صلاحیت حوزه قضایی بخش باشد یا خیر؟

پاسخ: نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ مقرر می دارد- با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، می تواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند، بنابراین قضات دادگاه بخش صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در ماده ۳۰۳ این قانون آمده است، ندارد.

متن مواد مرتبط با نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

ماده ۲۶- انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به ‌عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

ماده ۳۰۲- به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:
الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات.
ب- جرایم موجب حبس ابد.
پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن.
ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر.
ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی.

ماده ۳۰۳- به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:
الف – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام.
ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری.
پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل.
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

ماده ۳۳۷- در جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، رییس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‏ نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رییس حوزه قضایی، رؤسای شعب عهده‏ دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رییس باشد، دادرس علی ‏البدل به ‌عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اداره کل حقوقی قوه قضائیه