پنج شنبه, ۱۰ مهر , ۱۳۹۹ Thursday, 1 October , 2020
رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور ۰۹ دی ۱۳۹۷

رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

پایگاه خبری داورگاه : رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۱۱۴ قانون تجارت

رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ۱۸ آذر ۱۳۹۷

رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: نحوه مطالبه خسارت حق‌الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکومٌٍ له واقع می‌شوند.