سه شنبه, ۵ مرداد , ۱۴۰۰ Tuesday, 27 July , 2021
استخدام شهرداری ها، مطابق قانون باید از طریق انتشار آگهی عمومی باشد ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

استخدام شهرداری ها، مطابق قانون باید از طریق انتشار آگهی عمومی باشد

داورگاه - هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال دو بخشنامه استخدامی از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و نیز دو بخشنامه استخدامی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مقرر کرد: استخدام شهرداری ها، مطابق قانون باید از طریق انتشار آگهی عمومی باشد.