جمعه, ۸ مرداد , ۱۴۰۰ Friday, 30 July , 2021
آئین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی ۲۶ دی ۱۳۹۷

آئین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی

داورگاه - به پیوست متن آئین‌ نامه نحوه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی در اجرای تبصره۵ ماده۱۳ قانون مربوط به مقررات امور دارویی، پزشکی و مواد خوردنی و آشامیدنی در مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۷ به تصویب وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است تقدیم حضور می‌گردد.