شنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۹ Saturday, 23 January , 2021
رای وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور ۱۵ دی ۱۳۹۷

رای وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور

پایگاه خبری داورگاه - رای وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ‌علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری.