یکشنبه, ۱۰ مرداد , ۱۴۰۰ Sunday, 1 August , 2021
صادرکننده بیشترین آرای جایگزین حبس در کرمان ۰۸ دی ۱۳۹۷
قاضی محمد اطمینان:

صادرکننده بیشترین آرای جایگزین حبس در کرمان

پایگاه خبری داورگاه - لبخند، حوصله و خلاقیت نخستین نشانه هایی است که در نخستین برخورد با قاضی محمد اطمینان، صادرکننده بیشترین آرای جایگزین حبس در کرمان در ذهن متبادر می شود که نشان می دهد این قاضی خوش ذوق، متهمان را با نوای «نه به زندان» به انجام خدمات عام المنفعه محکوم و تشویق می کند.