یکشنبه, ۱۰ مرداد , ۱۴۰۰ Sunday, 1 August , 2021
برات – سند پرداخت – حواله پرداخت ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اسناد تجاری:

برات – سند پرداخت – حواله پرداخت

برات نوشته ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد در وعده ای معین یا قابل تعیین، مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند.