سه شنبه, ۵ مرداد , ۱۴۰۰ Tuesday, 27 July , 2021
دادگاه عمومی حقوقی ۱۲ دی ۱۳۹۷

دادگاه عمومی حقوقی

داورگاه - با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و آئین نامه اجرایی آن و نیز قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و آئین نامه مربوط و سایر مقررات، مراجع عمومی را می توان به دادگاه های نخستین و دادگاه های تجدیدنظر تقسیم نمود. دادگاه های عمومی که علی القاعده در مرحله نخستین به دعاوی و شکایات و امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی می نمایند در زیر بررسی می شوند.