سه شنبه, ۵ مرداد , ۱۴۰۰ Tuesday, 27 July , 2021
پشت نویسی (ظَهرنویسی) چک برای وکالت در وصول وجه آن ۲۲ آبان ۱۳۹۷
لطفا پس از وصول، وجه چک به حساب شماره ............. واریز شود.

پشت نویسی (ظَهرنویسی) چک برای وکالت در وصول وجه آن

ظهرنویسی به معنای پشت‌نویسی است و این ظهرنویسی با اهداف مختلف صورت می‌گیرد که یکی از آنها ظهرنویسی جهت وکالت در وصول وجه می باشد. در این نوشتار به ظهرنویسی جهت وکالت در وصول وجه چک خواهیم پرداخت.