یکشنبه, ۱۰ مرداد , ۱۴۰۰ Sunday, 1 August , 2021
معرفی قضات نمونه کشور ۲۹ آذر ۱۳۹۷
معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت:

معرفی قضات نمونه کشور

داورگاه - دستورالعملی مبنی بر معرفی قضات نمونه و برجسته برای ریاست قوه ارائه شده است. قضات سالم تعدادشان ده ها برابر قضات متخلف است، قاضی هایی داریم که رشوه های میلیاردی را نمی پذیرند.