پنج شنبه, ۹ بهمن , ۱۳۹۹ Thursday, 28 January , 2021
تدوین لایحه حقوق عامه ۰۱ دی ۱۳۹۷
دادستان کل کشور گفت:

تدوین لایحه حقوق عامه

پایگاه خبری داورگاه - دادستان کشور گفت: متنی به عنوان تعریف حقوق عامه در قالب آیین نامه تهیه و در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم تا ماه آینده به نتیجه برسد.