یکشنبه, ۱۰ مرداد , ۱۴۰۰ Sunday, 1 August , 2021
ورود لایحه مدیریت تعارض منافع  عمومی به کمسیون لوایح دولت ۰۲ دی ۱۳۹۷
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری:

ورود لایحه مدیریت تعارض منافع عمومی به کمسیون لوایح دولت

پایگاه خبری داورگاه: مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری، پرهیز از جانبداری، رفتار تبعیض آمیز و غرض ورزی را از ضرورت های مطلوبیت حکمرانی دانست و گفت: لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی به کمیسیون لوایح دولت رسید.