سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹ Tuesday, 29 September , 2020
مسوولیت مدنی سازمان آب ۰۳ دی ۱۳۹۷

مسوولیت مدنی سازمان آب

سازمان های دولتی نه از رهگذر احسان و خیرخواهی، بلکه در راستای انجام تکالیف شان، اجرای کار ویژه ای را برعهده گرفته اند، پس هرگاه نتوانند به درستی به وظایفشان عمل کنند نباید در مسئولیت مدنی آنها تردید کرد.