چهارشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۹ Wednesday, 20 January , 2021
رای وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور ۱۴ دی ۱۳۹۷

رای وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور

پایگاه خبری داورگاه - رای وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12.

رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور ۰۹ دی ۱۳۹۷

رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

پایگاه خبری داورگاه: رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد محکومان به حبس دائم

رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور ۰۹ دی ۱۳۹۷

رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

پایگاه خبری داورگاه : رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۱۱۴ قانون تجارت

رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور ۰۴ دی ۱۳۹۷

رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

رای وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور ۰۴ دی ۱۳۹۷

رای وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور

پایگاه خبری داورگاه: رای وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع صالح رسیدگی اعتراض مربوط به قرار منع تعقیب دادگاه‌های کیفری یک در مورد تجاوز به عنف در مرحله مقدماتی

رای وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور ۲۹ آذر ۱۳۹۷

رای وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور

داورگاه : رای وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاههای دادگستری است .

رای وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور ۲۹ آذر ۱۳۹۷

رای وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

داورگاه: رای وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجراشدن.